Weggooien of reinigen?

Uit onderzoek blijkt dat 95 procent van de toetsenborden op de Nederlandse werkplekken vervuild zijn. Veel facilitair managers willen hier graag wat aan doen. Vaak wordt er gekozen om de toetsenborden regelmatig te vervangen. Een doodzonde: het is slecht voor het milieu en de portemonnee!

Veel facilitair managers denken dat het goedkoper en beter voor het milieu is om toetsenborden weg te gooien in plaats van te laten reinigen. Uit onderzoek van specialist THP blijkt dat beide aannames niet kloppen.

De levenscyclus (de productie tot en met afbraak) van één toetsenbord gaat gepaard met de uitstoot van 26 kilo CO2. Dit terwijl de reiniging van één toetsenbord door een specialist maar 0.954 kg CO2-uitstoot per reiniging oplevert. Het duurt dus bijna zeven jaar, bij een reiniging van 4 keer per jaar, voordat de reiniging van een toetsenbord net zoveel CO2-uitstoot kost als de levenscyclus van een toetsenbord.

Levenscyclus van het toetsenbord

De levenscyclus begint bij het delven en verzamelen van de verschillende grondstoffen voor de productie van een toetsenbord. Deze komen van over de hele wereld en worden samengebracht in de fabriek om er een toetsenbord van te maken. Daarna gaat deze naar de winkel of groothandel en wordt uiteindelijk aan de eindgebruiker geleverd. Als het toetsenbord weggegooid wordt, moet deze afgevoerd en verwerkt worden. Al deze handelingen samen vormen de levenscyclus van het toetsenbord en kost per toetsenbord dus meer dan 26 kg aan CO2-uitstoot.

Reiniging door een specialist

THP is specialist in hygiënische dieptereiniging van toetsenborden en andere werkplekapparatuur. Als specialist reinigt THP periodiek bij haar klanten. Hierbij komen de servicemedewerkers van THP op de werkplek en reinigen de apparatuur. Bij deze manier van werken, op basis van vier reinigen per jaar, stoot THP maar 0.953kg aan CO2 uit.

Conclusie

Het is dus wel duidelijk dat het periodiek laten reinigen van het toetsenbord door een specialist als THP veel beter is voor het milieu. Daarnaast draagt een schone werkplek bij aan een goede gezondheid en voelt een medewerker zich een stuk prettiger als de werkplek netjes en schoon is.

?