Werkwijze

Uw werkplek, onze expertise

THP verzorgt periodieke, specialistische dieptereiniging van werkplekapparatuur. Onze methode zorgt voor minder bacteriën, schimmels, virussen en vuil (stof, huid- en etensresten) in en op de apparatuur. Dus minder kans op ziekten en storingen. Om het vuil tussen en in de apparatuur te verwijderen gebruikt THP uitsluitend gehydrateerde perslucht om geen vocht in de apparatuur te blazen. Hiermee voorkomen wij technische storingen. Achtergebleven vocht is tevens een factor waardoor bacteriën kunnen groeien waardoor de reiniging teniet wordt gedaan. Een speciale zelfreinigende coating zorgt voor de nodige bescherming achteraf. Zo krijgen bacteriën tijdelijk geen kans meer.

Eenmalig reinigen is geen oplossing. Werkplekken, en zeker flexplekken die zeer intensief worden gebruikt, raken snel weer vervuild. Na verloop van tijd verliest de coating zijn kracht en hoopt het vuil zich weer op. Daarom reinigen we periodiek, om het echt schoon te houden.

Maatwerk

Elke organisatie heeft de werkplekken anders ingericht, maatwerk dus. Aan de basis daarvan ligt een zorgvuldige inventarisatie van uw specifieke wensen. Wij controleren ook de status van de aanwezige werkplekapparatuur. Welke hardware u gebruikt en in welke mate het vervuild is. Onze specialisten zorgen dat ieder apparaat de reiniging krijgt die noodzakelijk is om veilig en gezond te kunnen werken. Dit doen we snel en efficiënt. Onder werkplekapparatuur verstaan wij in ieder geval: monitor, toetsenbord, muis, CPU-kast, laptop, telefoon en tablet. Tevens kijken we hoe het is gesteld met het kabelmanagement en ergonomie.

Hygiëne sneltest

Om de mate van verontreiniging inzichtelijk te maken, komt THP naar uw kantoor voor een vrijblijvende check. We laten zien dat een op het oog schoon toetsenbord toch behoorlijk verontreinigd is. Dit testen we aan de hand van een hygiëne sneltest. Hiermee tonen we aan in welke mate het geteste oppervlak (een toetsenbord, telefoon of muis) organisch vervuild is. De test geeft niet aan welke dierlijke en plantaardige resten en bacteriën zijn waargenomen. Vervolgens maken wij de geteste werkplekapparatuur professioneel schoon. Dat het ook werkelijk hygiënisch schoon is, laat de hygiëne sneltest in de nameting zien.

Borgen van kwaliteit

THP staat voor kwaliteit. Na onze reiniging is de werkplekapparatuur hygiënisch schoon! Om de kwaliteit en het vakmanschap te controleren en te waarborgen voeren wij steekproefsgewijs nametingen uit met een hygiëne sneltest.

Serverruimtes en datacenters

Het reinigen van serverruimtes en datacenters vraagt om extra zorgvuldigheid. Slecht onderhoud of ondermaatse reiniging kan leiden tot storingen en defecten. Onze speciaal opgeleide teams nemen alle benodigde (voorzorgs)maatregelen die nodig zijn om deze ruimtes professioneel te reinigen. Wij werken volgens vastgelegde en getoetste protocollen en procedures. Dit alles onder supervisie van ervaren projectmanagers. Onze medewerkers zijn gekwalificeerd en gecertificeerd. Zij werken met specialistische apparatuur, materialen en schoonmaakmiddelen, die eveneens voorzien zijn van een keurmerk.

Werkplek check

Wilt u weten hoe het met de hygiëne van de werkplekapparatuur binnen uw organisatie is gesteld, doe dan geheel vrijblijvend de Werkplek check. Wij laten u en uw collega’s graag zien wat dieptereiniging van de apparatuur precies inhoudt.

?