Kwaliteit dieptereiniging

QR-codesysteem

Digitale registratie

Met een digitaal QR-codesysteem houden de onderhoudsmedewerkers van THP de werkzaamheden en eventuele bijzonderheden van alle te reinigen werkplekken bij.

Met een digitaal QR-codesysteem houden de onderhoudsmedewerkers van THP de werkzaamheden en eventuele bijzonderheden van alle te reinigen werkplekken bij. Elke werkplek krijgt een QR-codesticker na de eerste reinigingsronde. Aan deze code wordt informatie over de werkplek gekoppeld en doorgestuurd naar het managementinformatiesysteem. Een grote meerwaarde van het werken met een QR-codesysteem is het borgen van de kwaliteit. Tijdens het reinigen van werkplekapparatuur krijgen THP-medewerkers namelijk steekproefsgewijs een melding om de apparatuur na het reinigen te testen met de hygiëne sneltest. Zo weten wij en de klant of de gereinigde apparatuur ook echt schoon is.

De kantoormedewerkers kunnen na de reiniging op ieder moment de QR-code scannen via een app op een smartphone. Als ze de QR-code scannen krijgen ze direct de hygiënestatus van de werkplekapparatuur te zien. Met dit QR-codesysteem kunt u de verwachtingen op het gebied van schone werkplekapparatuur optimaal managen én het komt ten goede aan de beleving van de medewerkers.

?